ป้องกัน Covid-19

เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ K9 Pro

ห่างไกลโควิด 19 (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมล่าสุดของ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านทางมือ แบบไร…

Read More