ป้องกัน Covid-19

เครื่องวัดอุณหภูมิ CMK 3

เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก HIP รุ่น K3 (CMK3) ถูกออกแบบมาเพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ ลดความเส…

Read More