ป้องกัน Covid-19

เครื่องวัดอุณหภูมิ HIP รุ่น CIF718

ระบบสแกนใบหน้าประมวลผลด้วย AI อัจฉริยะควบคุมและตรวจจับความร้อนพร้อมระบบตรวจจับใบหน้าและการสวมใส่หน้ากากอนามัย

มาพร้อมคุณสมบัติในการควบคุมและคัดกรองบุคคลจำเพาะเจาะจงในตำแหน่งใบหน้ามีความแม่นยำสูง ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนพร้อมโปรแกรมอัลกอริทึมและเทคโนโลยีการประมวลผลอัจฉริยะ

 

Related posts