ป้องกัน Covid-19

SmartAC1 [TD]

SmartAC1 Series ได้อัพเกรดเวอร์ชั่นจากอุปกรณ์สแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี Visible Light รุ่น SmartAC1

ซึ่งมีการใช้ระบบการจดจำใบหน้าอัจริยะ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถรองรับการยืนยันตัวตนได้ทั้งผ่านใบหน้าและฝ่ามือที่มีความจุมากและรวดเร็ว รวมถึงปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน

โหลดโบชัวร์ (ไทย) SmartAC1+Series_brochure_V1.3_TH_20200423

โหลดโบชัวร์ (อังกฤษ) SmartAC1+Series_brochure_V.1.3_EN_20200423

Related posts