เครื่องสแกนใบหน้า

SmartAC1

อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงและบันทึกเวลาประเภทไบโอเมตริกซ์ผสมผสาน ภายใต้ระบบปฏิบัติการ LINUX ที่มีคุณสมบัติการตรวจสอบใบหน้าด้วยเทคโนโลยี Visible Light

โหลดโบชัวร์ SmartAC1_brochure_V1.2_TH_20200309

Related posts