ป้องกัน Covid-19

เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ K9 Pro

ห่างไกลโควิด 19 (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมล่าสุดของ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านทางมือ แบบไร้สัมผัส

พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ HIP Infrared Thermometer K9 Pro

จุดเด่นของ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านทางมือ แบบไร้สัมผัส พร้อมจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ HIP Infrared Thermometer K9 Pro ที่เหนือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติทั่วๆ ไปคือ นอกจากจะทำงานรวดเร็ว เอาฝ่ามือจ่อเข้าไปที่ตัว เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดในระยะ 5-10 ซม. ค่าอุณหภูมิก็จะถูกแสดงขึ้นหน้าจอตัวเลขในเวลาเพียง 1 วินาทีเท่านั้น ซึ่งรวดเร็วมาก

วัดอุณหภูมิไปพร้อมๆ กับการจ่ายแอลกอฮอลลงบนฝ่ามือในขั้นตอนเดียว ช่วยให้ขั้นตอนการตรวจเช็คอุณหภูมิก่อนเข้า อาคาร คอนโด ร้านสะดวกซื้อเร็วมากๆ ที่เดิมทีต้องมี 2 ขั้นตอนคือ วัดอุณหภูมิเสร็จแล้ว ก็ต้องมาเสียเวลากดแอลกอฮอล์ล้างมืออีกทีหนึ่ง แต่เครื่องวัดอุณหภูมิตัวนี้ ช่วยลดความยุ่งยากจาก 2 ขั้นตอนให้เหลือขั้นตอนเดียว ช่วยยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า และผู้ที่เข้ามาใช้อาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี และยังช่วยให้ธุรกิจของเรามีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ห่วงใยต่อสุขภาพของลูกค้า โดยที่ถังจุแอลกอฮอลล้างมือลที่อยู่ในตัวเครื่องมีความจุสูงถึง 1,000 มิลลิลิตร (1 ลิตร)

Related posts