เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น ZKTeco Model K-20

เป็นเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือระบบ Stand alone มีแบตตารี่
ในตัว พร้อมทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลบันทึก เข้างาน ออกงาน ขาด
ลามาสายได้ (รุ่นยอดนิยม)

Specification
คุณสมบัติ
รองรับ 1,500 ลายนิ้วมือ และเก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 50,000 รายการ
ใช้ได้ทั้ง นิ้วมือ รหัสผ่าน (บัตร 1500 เป็ น Option เสริ ม)
มีระบบสารองไฟด้วยระบบ Battery
ติดผนังได้ สามารถควบคุมประตูได้
หัวอ่านคริสตัลแข็งแรง ทนทาน
จอสี LCD เมนูและเสี ยงพูดเป็ นภาษาไทย
โปรแกรมภาษาไทยทางานคู่กับระบบ Windows ได้อย่างง่ายดาย
สามารถเชื่อมต่อเครื่ องผ่านระบบ Network (TCP/IP) USB Thumb Drive ได้อย่างง่ายดาย
สามารถเชื่อมต่อระบบออนไลน์ DYNDNS ด้วยระบบโปรแกรม E-Log Attendance
Management
การนาไปใช้งาน
สแกนเข้างานออกงาน
เหมาะสาหรับบริษัทขนาดเล็ก -ปลานกลาง
สาหรับช่างผู้ชานาญติดตตั้งเท่านั้น

แถมฟรี!!! โปรแกรมคำนวนเวลาทางาน Time Attendance Management
(ผู้ผลิตเจ้าเดียวในประเทศไทย)

Related posts