เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 232

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 232 ใหม่ล่าสุด สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ 360 องศา
มีระบบสารองไฟ

Feature
– หน้าจอ 2.8″ TFT Interface, 320×240 pixel แสดงภาพ และข้อมูลต่างๆ ชัดเจน
– รู ปทรงทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีใหม่ อัดแน่นภายในเครื่ องเดียว
– รองรับ ลายนิ้วมือ ถึง1,000
– สามารถบันทึกข้อมูล มากถึง 100,000 ข้อมูล
– รองรับบัตร ID card ได้
– รองรับการเชื่อมต่อ Access Control
– ภาพแสดงหน้ารู ปแบบนาฬิกาขนาดใหญ่ชัดเจน
– แสดงรู ปภาพและข้อมูลของผู้สแกนได้
– เมนูภาษาไทยเข้าใจง่าย ชัดเจน
– ไม่ต้องใช้โปรแกรมให้ยุ่งยาก สามารถรองรับ E-Clocking Application
– รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP, USB, U Disk Download, USB Slave ถ่ายโอนข้อมูล
– หัวอ่านกระจกใช้งานยาวนานคงทน
– ความเร็ วในการิ่ านรายนิ้วมือน้อยกว่า 1 วินาที
– รองรับทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และสามารถเพิ่มเติมได้
– พร้อมระบบการปรับปรุ งลายนิ้วมือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ

*** ประกันตัวเครื่อง 2 ปี เต็ม***
– Fingerprint, E-clocking Application,
– Password, ID card make the time attendance & Access control
– New CPU, multi communication protocols, fast and accurate Economic, cheap

Related posts