เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMI 681S

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMI 681S

คุณสมบัติ HIP Cmi 681S พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่าน Line
– หน้าจอแสดงเวลาการทางาน 2.8″ TFT Graphic Interface
– รองรับลายนิ้วมือได้ 6,000 ลายนิ้วมือ (การ์ด 6,000 ใบ)
– บันทึกรายการลงเวลาได้มากถึง 160,000 รายการ
-TCP/IP, USB, U Disk download

– แบตเตอรี่สารอง (สารองไฟ 2 ชม.)
-มีเมนูให้เลือกทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
หัวอ่านกระจก หมดปัญหาการสแกนยาก, เมนูเครื่องภาษาไทย เสียงพูดภาษาไทย (“บันทึกสาเร็จค่ะ”)
Specifications
Screen : 2.8″ TFT Graphic Interface
Resolution : 320*240
Fingerprint Capacity : 6000 Fingerprint(6000 ID card)
Record Capacity : 160000 Record
Identification Time : ≤0.5s
Identification Mode : Fingerprint/Card/Password/Fingerprint+Card/Fingerprint+Password
Authentication Mode : 1:N
Communication Protocols : TCP/IP,USB,U disk download
Smart Card : ID Card
Other Function : Access control (ต่อผ่านpower,Battery back up(working 2 hours),
Sechedule Bell(ดังที่เครื่ อง)
ฟังก์ชันมาตรฐาน

สถานะอัตโนมัติ, : T13 input Batrery Backup 2hr
Power Supply : 5V 1A
ความชื้ นขณะทางาน : 0 – 45 Degree
ขนาด : 213X178.2X47.5 mm
น้ าหนัก : 2.00 kg

Related posts