เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK U300-C

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZK U300-C แถมฟรีโปรแกรมทาเงินเดือนE-Log Time

เป็นเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ แบบ Standalone มีหน้าจอสี TFT เพื่อความคมชัด
สูงสุดขนาด 3 นิ้ว เครื่องตัวนี้ เลือกใช้ฮาร์ดแวร์ ประเภท ZEM500 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
กาลังได้รับความนิยมสูงสุด ณ ขณะนี้

นอกจากนี้ U-300 ยังเลือกที่จะใช้การเชื่อมต่อ
ผ่านช่องทาง USB อีกทางหนึ่ งด้วย ซึ่ งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการ
ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ

รุ่นหัวอ่านกระจก หมดปัญหาการสแกนยาก
เมนูเครื่องภาษาไทย เสียงพูดภาษาไทย (“บันทึกสาเร็จค่ ะ”)
-รองรับลายนิ้วมือ 3000 ลายนิ้วมือ
-บันทึกข้อมูล 100000 รายการ
-หลอด LED สี แดง, สีเขียวเพื่อแจ้งสถานะ
-หน้าจอ LCD จอ TFT ขนาด 3 นิ้ว
-ความเร็วของการค้นหาเพื่อยืนยันลายนิ้วมือ <2 วินาที
-ระบบการเชื่อมต่อ USB, TCP/IP (มาตรฐาน)
-ช่องเชื่อมต่อ USB เวอร์ขัน 2.0 ่
-ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษในตัวเครื่อง
-ขนาดของตัวเครื่อง 182(W) x 126(L) x 55(H) mm

แถมฟรี !!! โปรแกรมคานวนเวลาทางาน e-log Attendance Management
(ผู้ผลิตเจ้าเดียวในประเทศไทย)
*** แสดงรูปพนักงานที่หน้าจอเครื่อง ขณะวางลายนิ้วมือ หน่วยงานราชการนิยมใช้ ***

Related posts