เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนนิ้วมือ CI809U พร้อมอุปกรณ์ควบคุมประตู

เครื่องสแกนนิ้วมือ CI809U พร้อมอุปกรณ์ควบคุมประตู

แถมฟรี!!!
โปรแกรมคำนวนเวลาทำงาน e-log Attendance Management
(ผู้ผลิตเจ้าเดียวในประเทศไทย)

หน้าจอ 2.4″ TFT Graphic Interface
ความละเอียด 320*240
รองรับ 1,000ลายนิ้วมือ100,000 หน่วยความจา
รองรับ Fingerprint / Id Card / Password
TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output),U disk donwload
ID CARD
Mifare Card (Option)

 

ชุดควบคุมประตู HIP Ci809u ประกอบด้วยสินคา้ต่างๆ ดังต่อไปนี้ พิเศษติดตั้งพร้อม
สอนการใช้งาน ฟรี!
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Cmi809u จำนวน 1 เครื่อง
2. Power supply 12v 2a จำนวน 1 เครื่อง
3. Battery 7ah จำนวน 1 ลูก
4. กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic 600p จำนวน 1 ชุด
5. LZ สา หรับยดึกลอนแม่เหล็กจำนวน 1 ชุด
6. Exit switch จำนวน 1 ชิ้น

Related posts