Products เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า BIO 700

Bio700  เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือโดยที่ทำงานในระบบ Standalone ห…

Read More
Products เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า CMI F63s 

เครื่องสแกนใบหน้า CMI F63s รองรับใบหน้าได้สูงสุดถึง 2,000 ใบหน้า ไร้ปัญหาแม้จะใช้งานในตอนก…

Read More
Products เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า CMI F68s 

รองรับใบหน้าได้สูงสุดถึง 2000 ใบหน้าไร้ปัญหาแม้จะใช้งานในตอนกลางคือ เพราะมี Infrared  กว่า…

Read More
Products เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า CMI F65s 

รองรับใบหน้าได้สูงสุดมีแบตตารี่สำรองในตัวถึง 700 ใบหน้า ไร้ปัญหาแม้จะใช้งานในตอนกลางคือ เพ…

Read More
Products เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ Thai02

Thai02 เป็นเครื่องสแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน ตัวเครื่องเป็นแบบระบบ Stand…

Read More