เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMI 819U พร้อมอุปกรณ์ควบคุมประตู

เครื่องสแกนนิ้วมือ CMI 819U พร้อมอุปกรณควบคุมประตู แถมฟรี!!! โปรแกรมคำนวนเวลาทำงาน e-log A…

Read More
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนนิ้วมือ CI809U พร้อมอุปกรณ์ควบคุมประตู

เครื่องสแกนนิ้วมือ CI809U พร้อมอุปกรณ์ควบคุมประตู แถมฟรี!!! โปรแกรมคำนวนเวลาทำงาน e-log At…

Read More