ควบคุมประตูเข้าออก เครื่องอ่านบัตร

เครื่องทาบบัตรและควบคุมประตู Ci100s

ชุดทาบบัตรควบคุมประตู Ci100s เป็นชุดควบคุมประตูที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สั่งเปิดประตูด้วย…

Read More
Products ควบคุมประตูเข้าออก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและควบคุมประตู CI805U

ชุดควบคุมประตู Ci805u เป็นชุดควบคุมประตูที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สั่งเปิดประตูด้วย เครื่อ…

Read More
Products ควบคุมประตูเข้าออก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

TF 1700 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและควบคุมประตู TF 1700  เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้สำหรับควบคุมกา…

Read More
Products ควบคุมประตูเข้าออก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ZKTECO F21

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและควบคุมประตู  ZKTECO F21 พร้อมกล้องถ่ายรูป

Read More
Products ควบคุมประตูเข้าออก

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F22

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F22 เป็นเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือระบบ Stand alone ระบบ Ac…

Read More
Products ควบคุมประตูเข้าออก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ F18

พร้อมอุปกรณ์ควบคุมประตู Power Suply 2amp(หม้อแปลง) แบตเตอรี่ ชุดเมเนติกล็อก 600 ปอนด์  ปุ่…

Read More