เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 232

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMi 232 ใหม่ล่าสุด สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ 360 องศา มีระบบสารองไ…

Read More