อุปกรณ์เสริม

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ Epson LQ-310

ความเร็วในการพิมพ์ 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi) พิมพ์แบบฟอร์มได้ถึง 4 ชุด (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา) เชื่อมต่อได้ทั้งแบบ USB, Serial, Parallel ใช้ตลับหมึกเอปสัน S015639 พิมพ์ได้ถึง 2.5 ล้านตัวอักษร อายุการใช้งานนานถึง 10,000 ชั่วโมง อายุหัวพิมพ์ 400 ล้านครั้ง หน่วยความจำ 128 KB

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ วิธีการพิมพ์ :
•ความเร็วในการพิมพ์ 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 cpi)
•พิมพ์แบบฟอร์มได้ถึง 4 ชุด (1 ต้นฉบับ + 3 สาเนา)
•เชื่อมต่อได้ทั้งแบบ USB, Serial, Parallel
•ใช้ตลับหมึกเอปสัน S015639 พิมพ์ได้ถึง 2.5 ล้านตัวอักษร
•อายุการใช้งานนานถึง 10,000 ชัวโมง ่
•อายุหัวพิมพ์ 400 ล้านครั้ง
•หน่วยความจำ 128 KB
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
วิธีการพิมพ์ : เข็มกระแทกแบบเมตริกซ์
•จำนวนเข็มพิมพ์ : 24 เข็มพิมพ์
•จำนวนคอลัมน์ : 80 คอลัมน์
•ทิศทางการพิมพ์ : ไปกลับสองทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิงข้ามช่องว่างอัตโนมัติ

•ความละเอียดการพิมพ์ : 360 × 360 จุดต่อนิ้ว
•หน่วยความจา : 128 KB
•ระดับเสียงการทำงาน : ประมาณ 53 เดซิเบล (A)(ISO 7779 pattern)
•การเชื่อมต่อ : Parallel, USB 2.0, Serial
•ระบบที่รองรับ : Windows 2000/ XP/ 7, Vista
ช่วงเวลาการใช้ งาน
อายุของหัวพิมพ์ : 400 ล้าน (ตัวอักษร)
•อายุการใช้ งานผ้าหมึก : 2.5 ล้าน (ตัวอักษร)
•ช่วงการทำงาน (MTBF) : 10,000 POH
การพิมพ์
แบบร่างความเร็วสู ง 10 ตัว/นิ้ว : 347 ตัวอักษร/วินาที
•แบบร่างความเร็วสู ง 12 ตัว/นิ้ว : 416 ตัวอักษร/วินาที
•แบบร่าง 10 ตัว/นิ้ว : 260 ตัวอักษร/วินาที
•แบบร่าง 12 ตัว/นิ้ว : 312 ตัวอักษร/วินาที
•แบบละเอียด 10 ตัว/นิ้ว : 86 ตัวอักษร/วินาที
•แบบละเอียด 12 ตัว/นิ้ว : 103 ตัวอักษร/วินาที
รูปแบบอักษรและรหัสแท่ง

Related posts